Contact info logo

Rijksstraatweg 237
Postcode 3222 KD
Hellevoetsluis
Telefoon: 06 8389 3820
(alleen bereikbaar tijdens openingstijden)

E-mail adressen alg. info
voorzitter
penningmeester
webmaster

Contributie

Soort lidmaatschap

Eerste jaar *

Volgende jaren

Seniorlidmaatschap

€ 125,-

€ 95,-

Seniorlidmaatschap (Niet contributief KNSA lid)***

€ 75,-

€ 65,-

Juniorlidmaatschap (16 t/m 17 jaar)

€ 60,-

€ 50,-

Juniorlidmaatschap (18 t/m 20 jaar)

€ 65,-

€ 55,-

Senior Gezinslidmaatschap **

€ 95,-

€ 65,-

Junior Gezinslidmaatschap **

€ 65,-

€ 50,-

Aspirant lidmaatschap **** (< 21 jaar)

€ 40,-

 

* Inclusief inschrijfgeld Schietvereniging Hellevoetsluis en KNSA, maar exclusief de aanvraag "Verklaring Omtrent het Gedrag" (ongeveer €30,-). Een aanvraagformulier is via de vereniging verkrijgbaar.

** Een gezinslidmaatschap is meerdere personen op een huisadres. Het eerste lid betaald volgens het normale tarief, de overigen krijgen korting (4 leden in 1 huishouding betekend dus 3 maal korting).

*** Reeds bij de KNSA aangesloten schutter.

**** Geldt voor een periode voor 6 maanden, daarna gelden de tarieven als in tabel.

# Lidmaatshap wordt automatisch verlengd indien er niet uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe jaar schriftelijk wordt opgezegd!

# Contributie betalen kan via Raborekening nummer NL64 RABO 0344 8136 30 ten name van schietvereniging hellevoetsluis.

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer V 385141